BRC

BRC
BRC Nedir?

İngiltere merkezli bir kuruluş olan British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği) tarafından geliştirilen BRC Standardı, tüketicilere güvenli ürün tedarik etme amacıyla oluşturulmuştur. Standart Avrupa Birliği’ne ve özellikle İngiltere’ye gıda maddesi sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. BRC Standardı; yasal uyum ve müşterinin korunmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek üzere gıda imal eden kuruluş bünyesinde olması gereken güvenlik, kalite ve operasyon kıstaslarını belirlemek üzere geliştirilmiştir. BRC, gıdanın üretimi, ambalajlanması, saklanması ve dağıtımında üstlenilen bir dizi faaliyetle ilgili gereklilikleri ortaya koyan bir Global Standartlar yelpazesi geliştirmiştir.

BRC’nin Faydaları Nelerdir?
  • Standard; kalite, hijyen, sanitasyon ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
  • Hem tedarikçiler hem de üreticiler için geçerli olan ortak değerlendirme ve ölçme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer halkaların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
  • Bu standardın şartlarına buluştuğu mevcut kalite yönetim sistemleri örneğin ISO ve HACCP ile Tamamlayıcı bir yapı kazandırır.
  • Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
  • Kapsamlı ve güvenli, yasallığı ve kalite odaklı bir yapıda gıda sistemi kazanmanızı sağlar.
  • Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.
  • HACCP prensiplerine dayalı net ve ayrıntılı şartları belgelenmiş sistemleri tarafından da desteklenir