Hizmetlerimiz

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

Yeni Versiyonda Neler Var?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik, taahhüt, uyum, amaç, karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmakta, yasal şartlar, rekabetçi pazar, teknoloji, sosyal-kültürel-ekonomik çevreler, kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar kuruluşun bağlamının anlaşılmasında rol oynamaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır. Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

ISO 14001:2015’in faydaları nelerdir?
  • Yürürlükteki ve gelecekteki uygunluk yükümlülüklerine uygunluğun ispatı,
  • Liderlik yükümlülüklerinin ve çalışanlarının katılımının arttırılması,
  • Stratejik iletişim ile şirket itibarının ve paydaşların güveninin arttırılması,
  • Çevresel konuları iş yönetim sürecine dahil ederek stratejik iş amaçlarına ulaşma,
  • Artan etkinlik ve azalan maliyetler ile rekabet ve finansal avantajın sağlanması,
  • Kuruluşun iş sistemlerine dahil etmek suretiyle daha iyi çevre performansı için tedarikçilerin cesaretlendirilmesi.