Hizmetlerimiz

ISO 22301:2012

ISO 22301:2012
ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kuruluşun olaylara karşılık verme ve bunun planlamasını yapma konusunda stratejik ve taktiksel becerisi ve iş kesintileri için önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede iş uygulamalarına devam etme becerisi olarak tanımlanır.

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?
  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
  • Olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
  • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.