Hizmetlerimiz

ISO 31000:2018

ISO 31000:2018
ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Sistemi Nedir?

Hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesini kapsamaktadır.

ISO 31000:2018‘in Faydaları Nelerdir?
  • Performansınızı değerlendirir ve sonuçlarını sunar.
  • Firmanızın risklerini yöneterek fırsatlara çevirmenizi sağlar.
  • Olumsuz risklere karşı strateji planı geliştirir.
  • Risk tespiti, analizi ve değerlendirmesi için birleşik sistemi geliştirir.
  • Erken uyarı sistemi.
  • Sonuçların belirsizliğini asgariye indirir.
  • Finansal ve diğer kaynakların hazır olmasını sağlar.