Dokümanlar

Ücretlendirme Talimatı

1. AMAÇ

Bu talimat, yönetim sistemleri belgelendirmesi için firmamıza başvuran kuruluşlara TL01’e göre hesaplanan denetim süresine göre belgelendirme hizmetlerine dair ücretleri tarafsız bir şekilde belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat ISO/IEC 17021 ve ISO/IEC 27006 standartları dâhilinde Bosscet’ in bütün müşterilerine eşit hizmet verdiğinin göstergesi olarak Bosscert’ in ücretlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Adam Gün Ücreti

Kuruluşa verilen belgelendirme hizmetlerinde bir denetçinin 1 günlük hizmet ücreti.

Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti

Başvuru işlemleri ve başvuru sırasında incelenmek üzere LS.05 Başvuru için Gerekli Evraklar Listesinde belirtilen tüm dokümanların ve kuruluş yönetim sistemi dokümanlarının belge talep edilen referans standarda göre değerlendirilmesi amacıyla kuruluştan alınan ücrettir.

Denetim Ücreti

Hazırlanan tetkik planına göre kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirme, gözetim, takip, özel, yeniden belgelendirme denetimlerine ait ücrettir. Bu ücret, firmanın/ kuruluşun çalışan sayısına ve kapsamına göre belirlenen görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.

Yıllık Belge Kullanım Ücreti

Belge kullanımı karşılığı olarak her yıl için tahsil edilen ücrettir.

Ön Denetim Ücreti

Kuruluş talebine istinaden belgelendirme denetimi öncesi gerçekleştirilen denetime ait ücrettir. Bu ücret, denetim görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir, sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz.

4. UYGULAMA

Bosscert’ e Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için başvuran firmalara aşağıdaki tabloda belirtilen şartlar çerçevesinde belirlenen ücretler teklif şeklinde sunulur. Teklifin onaylanması, firmanın belgelendirme sürecinin başlaması için belirtilen ücreti kabul ettiğinin bir kanıtıdır.

Ücret belirleme faaliyetleri temelde aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür;

Tablo 1.

Denetim Türü Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti Yıllık Belge Kullanım Ücreti Denetçi Gün Ücreti
Belgelendirme 500 - 1500 TL + KDV 1.000 TL + KDV 750 TL + KDV
Gözetim - 1.000 TL + KDV 750 TL + KDV
Yeniden Belgelendirme - 1.000 TL + KDV 750 TL + KDV
Özel Denetimler 500 - 1500 TL + KDV 1.000 TL + KDV 750 TL + KDV

Tablo 2.

İlave Orijinal belge 200 TL + KDV Sticker 20 TL + KDV
Farklı Dilde İlave Belge 200 TL + KDV Sticker 100 TL + KDV
Unvan Değişikliği 200 TL + KDV Büyük Bayrak 200 TL + KDV

Transfer denetimlerinde; transfer edilen süreçten başlatılarak hesaplanan denetim süreleri üzerinden fiyat belirlenir. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerine ek olarak “Başvuru ve Doküman İnceleme” ücreti alınır.

Takip denetimleri, adres değişiklikleri, kapsam değişiklikleri gibi özel denetimlerde; hesaplanan denetim süresi üzerinden faturalandırma yapılır.

Denetim Ekibinin yol, konaklama, yemek, transfer türünden organizasyonları kuruluş tarafından yapılır ve ücretleri kuruluş tarafından ayrıca karşılanır.

Firmanın başvurusunun ardından Planlama sorumlusu tarafından TL.01 Denetim Süreleri Belirleme Talimatına uygun olarak denetim süreleri hesaplanır. FR.03 Fiyat Teklif / Sözleşmesi hazırlanarak genel müdür onayına sunulur. Genel müdür onayı ile kuruluşa iletilir.

Piyasa koşulları dikkate alınarak ücretlendirmede %30 indirim veya arttırım yapılabilir. İndirim veya fiyat arttırım gerekçeleri aşağıdakiler gibidir. İndirim veya arttırımlar mutlak suretle tarafsızlığın korunması adına genel müdür onayı ile yapılabilir.

  • Yolda geçen süre
  • Denetimin tam gün olmamasına rağmen denetçiye tam gün ücreti ödenmesi
  • Kadrolu / yarı zamanlı denetçi kullanım farklılığı
  • Denetçi ücretleri arasındaki fark
  • Teknik Uzman kullanılma durumu
  • Teknik uzman ücretleri arasındaki fark
  • Komite üyeleri bütçeleri
  • Sektörler arasındaki ücret farklılıkları
  • Rekabet koşulları
  • Müşterinin faaliyet gösterdiği bölge koşulları

Aynı şekilde müracat ve dosya inceleme ücretleri de planlamanın kompleks yapısına, teknik görüş alınan kişilere ödenen ücretlere göre 500 TL + KDV ile 1500 TL + KDV arasında değişir.

Belge almaya hak kazanan her firma için 1 (bir) adet Türkçe Orijinal Belge düzenlenir. Ek belge ücretleri Tablo 2 de belirtilmiştir.

Bu talimatta yapılan değişiklikler, değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olmak kaydıyla uygulamadaki değişiklik tarihi esas alınarak Bosscert web sayfasında yayınlanır.

Faturalandırma ve Ödemeler

Fiyat Teklif & Sözleşmesinde belirtilen ücretlerin toplamı, denetim gerçekleştikten sonra faturalandırılır. Ödemeler, faturalandırmayı takip eden 14 gün içerisinde aşağıdaki banka hesaplarından birine yatırılacaktır.

Başvuru ve Doküman İnceleme sonrasında başvuruda bulunulan tarih itibari ile 6 ay içinde Belgelendirme Denetimi kabul edilmeyerek ertelenir ise firmanın müracaatı iptal edilir. Bu durumda firma, fiyat teklifinde belirtilen Başvuru ve Doküman inceleme ücretini ödemekle yükümlüdür.

Firma Ünvanı : Boss Sertifikalandırma ve Gözetim Hizmetleri LTD. ŞTİ.
Banka : Garanti Bankası IBAN No (TL) : TR66 0006 2001 2620 0006 2975 44
Şube : Şerifali Şubesi IBAN No (USD) : TR95 0006 2001 2620 0009 0964 42
Şube Kodu : 1262 IBAN No (EURO) : TR32 0006 2001 2620 0009 0962 18