POLİTİKALARIMIZ
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
KALİTE POLİTİKAMIZ
Akreditasyon kurallarına eksiksiz ve sürekli uymak, sürdürülebilirliği sağlamak, sürekli iyileştirmek,
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, müşteri odaklı ve nitelikli standart hizmetlerini sağlayarak müşterilerimize ve uluslararası sektöre değer katmak ,
Tarafsızlık, gizlilik, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenilirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Standartlara ve eğitime yönelik hizmetlerimiz için tecrübeli, uzman, kalifikasyon sahibi profesyonel ve gerekli personeli temin etmek, çalışanlarımıza her türlü eğitimi sağlayarak, niteliklerini sürekli iyileştirmek,
Tüm firmalara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler çerçevesinde, verdiğimiz hizmetle katma değer sağlamak,
Sistemimizin ve standartların güncelliğini koruyarak, ilgili tarafları bilgilendirmek,
Çevremizin korunmasına karşı duyarlılık göstermek ve bu anlayışı paydaşlarla paylaşmak,
İnsan Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Bilgi Güvenliği faktörlerini dikkate alarak, kaynakların korunması ve bu konuda duyarlılık göstermek politikamızı oluşturmaktadır.
Yönetim Kurulu
 
HELAL POLİTİKAMIZ
BossCert, tüm çalışanları ile birlikte, müşterileri ve tüm ilgili taraflara İslami hassasiyet ile yaklaşacağının ve gerekli standartlara ve yasal düzenlemeler uygun yürütülecek olan helal belgelendirme faaliyetlerinin bilincinde olup, İslami değerlere uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Bosscert, tüm personeli ile özellikle Helal belgelendirme konusuyla ilgili personeli ile tüm İslami değerlere bağlı olarak, çıkar çatışmalarına olanak vermeden, hiç bir şekilde danışmanlık hizmeti vermeden, tarafsızlığı ve gizliliği sağlayarak, şeffaf, ayrımcılık yapmadan belgelendirme proseslerini uygulayarak, ulusal/uluslararası standart ve yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirir. 
BossCert, sektörel deneyimleri ile konularında uzmanlaşmış İslami çalışma ahlakına uyumlu bir kadro ile müşteri memnuniyetinin önemsendiği müşteri odaklı bir yönetim anlayışına sahiptir. 
BossCert, yönetim sisteminin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan, eğitim, altyapı, iş ortamı gibi kaynakları sağlamaktadır. Ayrıca iyileştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, akreditasyon gerekliliklerini ve İslami çalışma ahlakına aykırı tehlikelerden kaynaklanan riskleri minimize etmiştir.
BossCert, helal belgelendirilmiş müşteri kuruluşların İslami iş ahlakına, tarafsızlığa, gizliliğine ve helal belgelendirmeye uyumlarını piyasa habersiz/haberli tetkikleri ile ayrıca muayene ve deney sonuçları ile sağlayacağını taahhüt eder.
BossCert, helal belgelendirme sürecini oluşturduğu prosedürler vasıtasıyla tüm müşterilerine eşit bir şekilde uygulayarak, İslami çalışma ahlakına uyumlu olarak gerçekleştirir ve verdiği hizmetlere katma değer sağlar.
BossCert, Helal Belgelendirme süreçlerinin güncelliğini koruyarak, ilgili tarafları bilgilendirmektedir.
BossCert, tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, şeffaflık, gizlilik, şikayetlere duyarlılık, risk temelli yaklaşım ilkelerini tüm faaliyetlerinde temel almaktadır.
Sektöründe saygın, güvenilir ve itibarlı bir kuruluş olarak hizmet vermek politikamızdır.
Yönetim Kurulu

Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!