ISO 50001:2018
Enerji Yönetim Sistemi
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
ISO 27001:2022 Standardı yayınlandı

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır.

Titanyum di oksit kullanımı yasaklandı.

Gıda güvenliği: Gıda katkı maddesi Titanyum Dioksit bu yazdan itibaren yasaklandı. 14.01.2022 tarihinde Avrupa K

ISO Yönetim sistemi standartlarına iklim değişikliği ile ilgili hususlar eklenmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim D

TS EN ISO/IEC 27001:2017 geçişi

Türkak tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 27001:2013 belgelendirme yetkimizle ilgili geçiş sürecini baş

Enerji yönetim sistemleri (EnMS)
ISO 50001: 2018, Enerji Yönetim Sistemleri için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO 50001:2018 standardı, kuruluşlarda enerji kullanımının yönetiminin temellerini atıyor. Standart, büyüklüklerine veya faaliyet gösterdikleri sektöre bakılmaksızın her tür kuruluş için geçerlidir ve hem bireysel olarak hem de diğer standartlarla birlikte uygulanabilir. ISO 50001:2018, enerji tüketiminin analizine, kuruluşların enerji politikalarının varsayılmasına, daha verimli enerji yönetimine katkıda bulunmak için enerji yönetimi için çerçeve ve programların oluşturulmasına dayanan bir standarttır. ISO 50001: 2018, enerji performansına katkıda bulunan ölçüm, belgeleme ve raporlama, ekipmanın planlanması ve satın alınması, insan kaynakları vb. dahil olmak üzere enerjinin kullanımı ve tüketimine uygulanabilir özel gereksinimleri belirtir.
Kuruluşun enerji profilini belirlemek, geçmişte tüketilen enerji miktarını, mevcut ve gelecekteki enerji tüketimini incelemek ve bir enerji izleme planı geliştirmek, enerji yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu, genel ve özel enerji hedeflerini belirler ve daha verimli enerji kullanım modelleri oluşturarak kuruluşa para tasarrufu sağlar.

Enerji maliyetlerini veya kullanılmış yakıtların çevre üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak isteyen herhangi bir kuruluşun bir enerji yönetim sistemi geliştirmesi ve uygulaması ve ISO 50001:2018 sertifikasına başvurması uygundur.

ISO 50001:2018'e göre bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, diğer birçok yönetim sistemiyle uyumlu ve uygulanabilir entegrasyondur, örneğin: ISO 9001'e göre kalite yönetim sistemleri, BS OHSAS 18001 veya ISO 45001'e göre iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, ISO 14001 çevre yönetim sistemleri veya ISO 22000'e göre gıda güvenliği yönetim sistemleri. Yönetim sistemlerinin bu şekilde entegrasyonu, daha verimli bir iş altyapısı ve daha yüksek rekabet gücü sağlayabilir.

Kuruluş için enerji yönetim sistemi ISO 50001: 2018 uygulamasının avantajları şunlardır:

Enerji maliyet tasarrufu;
Enerji verimliliği konusunda daha fazla farkındalık ve bu doğrultuda çalışan katılımı ve bağlılığı;
Tüketim verilerine dayalı kararlar vererek enerji maliyetlerini azaltın.
Çevre üzerindeki zararlı etkilerin ve sera gazı ve diğer gazların emisyonlarının azaltılması;
Daha verimli ve şeffaf kaynak yönetimi ve rekabet avantajı;
ISO 50001:2018'e göre müteakip belgelendirme, kamu alımlarına katılımın başarısını artırmaya katkıda bulunabilir ve kurumsal itibarı artıracaktır.

Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!