TARAFSIZLIK BEYANI
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com

 

BOSS Sertifikasyon Anonim Şirketi ortaklarının, tarafsızlık konusundaki yaklaşımına ilişkin taahhütleri aşağıda verilmiştir. 

 

BOSS Sertifikasyon A.Ş.

 • Sistem belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız, kurum veya kişilerin çıkarlarını gözetmeden objektif verilere dayalı, güvenilir bir şekilde yerine getireceğini, 
 • BOSSCERT üst düzey yetkilileri ve personeli, belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, 
 • BOSSCERT üst yönetiminin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını, 
 • BOSSCERT denetim personelinin denetim karar alma aşamasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını, 
 • BOSSCERT temsilcilerinin belgelendirme faaliyetinde ticari olarak ilişki içinde oldukları kurumlar ile danışmanlık, eğitim ve diğer başka faaliyetler için olmayacağını, 
 • Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve BOSSCERT ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını, 
 • Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını, 
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlık, Belgelendirme ve İtiraz-Şikayet Değerlendirme Komitelerinin, kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri talep eden tüm kuruluşlara her koşulda eşit ve tarafsız hizmet verileceği, 
 • BOSSCERT ve aynı tüzel kişiliğin bir parçası ve kadrolu personelin, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • BOSSCERT ve çalışanları ile ilgili tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurlar tespit edilmiş ve bu doğrultuda çıkar çatışması analizi yapılmıştır. Çıkar çatışmaları analizi sonucu sistem belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, 
 • Sistem belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içerisinde olunmayacağını, 
 • BOSSCERT, diğer belgelendirme kuruluşunun ve mülkiyetinde olan kuruluşların Kalite yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmeyeceğini, 
 • Yönetimde yer alanlar da dâhil olmak üzere BOSSCERT personeli, aynı yönetim sistemi için son iki yıl içerisinde yönetim sistem danışmanlığı sağlamış ise söz konusu kuruluşun denetim veya belgelendirme prosesinde yer alamayacağını, İç tetkikini yapmış olduğu bir yönetim sistemini, iç tetkiki takip eden iki yıl içerisinde belgelendiremeyeceğini,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine ulaşılabileceğini, bu durumda gereksiz mail külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını, 
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını, 
 • Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü tarafa açıklanmayacağını, 
 • Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini, 
 • Kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve doküman gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağı, 
 • Eğer kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini,

Beyan ve taahhüt eder.

Boss Sertifikasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu

 

DD.02/02.12.2017

REV.01/30.03.2023

 


Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!