ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
ISO 27001:2022 Standardı yayınlandı

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır.

Titanyum di oksit kullanımı yasaklandı.

Gıda güvenliği: Gıda katkı maddesi Titanyum Dioksit bu yazdan itibaren yasaklandı. 14.01.2022 tarihinde Avrupa K

ISO Yönetim sistemi standartlarına iklim değişikliği ile ilgili hususlar eklenmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim D

TS EN ISO/IEC 27001:2017 geçişi

Türkak tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 27001:2013 belgelendirme yetkimizle ilgili geçiş sürecini baş

Bir Çevresel Yönetim Sistemi (Environmental Management System / EMS) "özel çevresel performans bilgilerinin bir firmanın iç ve dış paydaşlarına izlenmesi, özetlenmesi ve raporlanması ve personel eğitimi için prosedürleri ve süreçleri birleştiren bir sistem ve veri tabanıdır". Bir EMS tabanlı en yaygın kullanılan standart, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization for Standardization / ISO) 14001'dir. Alternatifler arasında EMAS mevcuttur.

Hedefleri:

Bir çevresel yönetim sistemi (EMS):

  • Çevresel performans ve bilgiyi (temel olarak "tasarım, kirlilik kontrolü ve atıkların azaltılması, eğitim, üst yönetime raporlama ve hedeflerin belirlenmesi") geliştirmek için bir araç olarak veya süreç olarak hizmet eder
  • Bir kuruluşun çevresel işlerini yönetmenin sistematik bir yolunu sağlar
  • Kurumun genel yönetim yapısının, ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin çevre üzerindeki anlık ve uzun vadeli etkilerini ele alır. EMS bir kuruluştaki politikaları planlama, kontrol etme ve izlemeye yardımcı olur.
  • Kaynakların tahsisi, sorumluluk verilmesi ve uygulamaların, prosedürlerin ve süreçlerin devam eden değerlendirmelerinin yapılması yoluyla kuruluşlara çevresel kaygıları ele almaya sıralama ve tutarlılık kazandırır
  • Yönetimden ve çalışanlardan çevresel satın alımlar yaratır ve hesap verebilirlik ve sorumluluk sağlar.
  • Amaçlara ve istenen performansa ulaşmak için gerek eğitim için çerçeve belirler.
  • Bir ürünün veya hizmetin etkisini, önemini, önceliklerini ve hedeflerini daha iyi belirlemek için yasal gereklilikleri anlamaya yardımcı olur.
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesine ve istenen sonucu elde etmek için politika ve hedeflerin uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu aynı zamanda gelecekteki fırsatları bulmak için EMS'nin incelenmesine ve denetlenmesine yardımcı olur.
  • Yüklenicileri ve tedarikçileri kendi EMS'lerini oluşturmaya teşvik eder.
  • Doğrudan yükleme yoluyla federal, eyalet ve il hükümetindeki çevre kuruluşlarına e-rapor göndermeyi kolaylaştırır.

 

EMS Modeli:

Bir EMS bir Plan-Yap-Kontrol Et-Harekete geç Döngüsünü (veya PDCA Döngüsü) izler. Diyagram önce bir çevre politikası geliştirme, EMS'yi planlama ve ardından onu uygulama sürecini göstermektedir. İşlem ayrıca sistemi kontrol etmeyi ve bunun üzerinde hareket geçmeyi de içerir. Model süreklidir, çünkü EMS bir kuruluşun sistemi sürekli olarak gözden geçirip revize ettiği sürekli bir gelişme sürecidir.

Bu model, üretim tesislerinden hizmet endüstrisine ve devlet kurumlarına kadar geniş bir yelpazedeki organizasyonlar tarafından kullanılabilecek bir modeldir.

 

 


Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!