SMIIC 24:2020
Helal Gıdaya Eklenen Gıda Katkı Maddeleri ve Diğer Kimyasallara İlişkin Genel Gereklilikler
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
ISO 27001:2022 Standardı yayınlandı

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır.

Titanyum di oksit kullanımı yasaklandı.

Gıda güvenliği: Gıda katkı maddesi Titanyum Dioksit bu yazdan itibaren yasaklandı. 14.01.2022 tarihinde Avrupa K

ISO Yönetim sistemi standartlarına iklim değişikliği ile ilgili hususlar eklenmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim D

TS EN ISO/IEC 27001:2017 geçişi

Türkak tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 27001:2013 belgelendirme yetkimizle ilgili geçiş sürecini baş

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................. .................................................. ...........iii
GİRİİŞ................................................. .................................................. .... iv

1 KAPSAM.................................................. .................................................. ...................... 1

2 NORMATIF KAYNAKLAR ................... .................................................. ....... 1

3 TERİMLER VE TANIMLAR ..................................... .................................................... 1

4 GEREKSİNİMLER . .................................................. ................................................. 4

4.1 Gıda katkı maddeleri ve diğer eklenen kimyasallara ilişkin gereklilikler.................. 4

4.2 Aromalara ilişkin özel gereklilikler..... .................................................. 6

5 ETİKETLEME ..................................................... .................................................. ....... 6

Ek A (normatif) Gıdalardaki helal gıda katkı maddelerinin işlevsel sınıfları.................. 8

Ek B (normatif) Bazı gıda katkı maddelerinin helal statüsü ................................. 11

 

GİRİŞ
Modern gıda endüstrisi, gıda işleme ve üretimi sırasında birçok kimyasal madde kullanmaktadır. Bu kimyasallar gıda katkı maddelerini, işleme yardımcılarını, ilave besin maddelerini ve aromaları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu gerekliliklerin amacı, gıda sanayicilerine, helal gıda üretimi için helal gıda katkı maddeleri ve diğer ilave kimyasalların seçiminde rehberlik etmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda, bu gereklilikler, kullanılacak bu katkı maddesinin şüpheli veya helal olmayan olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirten ayrıntılı bir liste sunmaktadır. Ayrıca tüketicilere ürün etiketinde belirtilen gıda katkı maddesinin şüpheli olup olmadığını kontrol etme konusunda da faydalı bir referans görevi görüyor.

HELAL GIDAYA GIDA KATKI MADDELERİ VE DİĞER EKLENEN KİMYASALLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

1 KAPSAM
1.1 Bu standart, nihai ürünün İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde ve tüm dünyada helal ve tüketimi güvenli olmasını sağlamak amacıyla gıda üretimi sırasında kullanılan gıda katkı maddeleri ve diğer ilave kimyasallar (işleme yardımcıları, tatlandırıcılar, ilave besinler, enzimler) için gerekli şartları ve koşulları belirler. Dünya.
Aynı zamanda insan tüketimine yönelik gıda maddelerindeki gıda katkı maddelerinin helal statüsünü de tanımlar. Şüpheli ve helal olmayan gıda katkı maddelerinin bir listesini ve bunların her biri için yapılması gerekenleri belirler.

1.2 Bu gereklilikler aşağıdaki maddeler için geçerli değildir:
a) Bitkilerin ve bitkisel ürünlerin korunmasında kullanılan maddeler
bitki sağlığına ilişkin topluluk kuralları;
b) Gıda maddeleri ve gıda bileşenlerinin üretiminde kullanılan ekstraksiyon solventleri. c) Gıdayla temas eden maddeler ve gıdada kullanılan dolaylı gıda katkı maddeleri.

2 NORMATIF REFERANSLAR

Aşağıdaki belgelere kısmen veya tamamen bu belgede normatif olarak atıfta bulunulmuştur ve uygulanması için vazgeçilmezdir. Tarihli referanslar için yalnızca belirtilen baskı geçerlidir. Tarihsiz referanslar için, referans verilen belgenin en son baskısı (her türlü değişiklik dahil) geçerlidir.
 OIC/SMIIC 1, Helal Gıdaya İlişkin Genel Gereklilikler
 OIC/SMIIC 2, Uygunluk Değerlendirmesi – Sağlayan Kuruluşlar için Gereklilikler
Helal Sertifikası
 CXS 192, Gıda Katkı Maddeleri Genel Standardı
 CXG 36, Sınıf İsimleri ve Gıda Katkı Maddeleri için Uluslararası Numaralandırma Sistemi

3 TERİMLER VE TANIMLAR

Bu belgenin amaçları doğrultusunda, normatif referanslarda ve aşağıda verilen terimler ve tanımlar geçerlidir.

3.1
Gıda katkı maddeleri
Besleyici değeri olsun veya olmasın, normalde tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve normal olarak gıdanın tipik bir bileşeni olarak kullanılmayan, imalat, işleme, Bu tür gıdaların hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması veya muhafaza edilmesi, kendisinin veya yan ürünlerinin söz konusu gıdaların bir bileşeni haline gelmesine veya özelliklerini başka bir şekilde etkilemesine neden olur veya (doğrudan veya dolaylı olarak) makul olarak sonuçlanması beklenebilir.

Kayda ait not 1: Bu terim, besin kalitesini korumak veya geliştirmek amacıyla gıdaya eklenen kirletici maddeleri veya maddeleri kapsamaz.

3.2
helal gıda katkı maddeleri
Helal içeriklerden elde edilen ve üretim sürecinden ambalajına kadar helal olmayan hiçbir bileşen içermeyen gıda katkı maddeleri
Kayda ait not 1: İnsan tüketimine yönelik helal olmayan çeşitli hayvan türleri için OIC/SMIIC 1 standardına bakın.
3.3
şüpheli gıda katkı maddeleri
En az biri helal ve diğer/leri İslami kurallara göre şüpheli olan, iki veya daha fazla kaynağı olan gıda katkı maddeleri
Kayda ait not 1: Şüpheli materyal, helal durumu kontrol edildikten sonra helal veya helal olmayan hale gelir, örn. Hayvansal kaynaklı bileşenler ve fermantasyon yoluyla elde edilen bileşenler.
3.4
Helal olmayan gıda katkı maddeleri
Helal olmayan hayvansal kaynaklardan elde edilen veya üretim süreçlerinde helal olmayan veya necis maddelerin kullanıldığı gıda katkı maddeleri
3.5
eklenen diğer kimyasallar
Gıdaya ana gıda maddesi dışında eklenen maddeler
Kayda ait not 1: Bu standart, işleme yardımcılarını, ilave besin maddelerini ve aromaları kapsar.
3.6
gıda maddeleri
Gıda katkı maddeleri hariç, gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve son üründe bulunan maddeler
3.7
dolaylı gıda katkı maddeleri
gıdayla temas eden eşyalarda kullanılan maddelerdir ve yapıştırıcılar ve kaplama bileşenleri, kağıt ve karton bileşenleri, polimerler, adjuvanlar ve işleme yardımcılarını içerir
Kayda ilişkin not 1: Genel olarak bunlar, paketleme veya işleme ekipmanının bir parçası olarak gıdayla temas edebilen ancak doğrudan gıdaya eklenmesi amaçlanmayan maddelerdir.
2
Telif hakkı SMIIC'e aittir (tüm hakları saklıdır); 10/03/2022. Kopya 1 / 1. BOSS SERTIFIKALANDIRMA VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından satın alınmıştır. Daha fazla çoğaltmaya izin verilmez.
3.8
ilerleyen yardım
İşleme sırasında teknik veya işlevsel etkileri nedeniyle bir gıdaya eklenen ancak aşağıdakilerden biri olan maddeler:
a) Gıdanın nihai haliyle paketlenmesinden önce bir şekilde çıkarılması,
b) Bitmiş gıdada önemsiz düzeyde bulunan ve bitmiş gıda üzerinde herhangi bir teknik veya fonksiyonel etkisi bulunmayan,
c) veya gıdada normal olarak bulunan bileşenlere dönüştürülmesi ve gıdada doğal olarak bulunan bileşenlerin miktarını önemli ölçüde artırmaması
3.9
fonksiyonel sınıf
Bir gıda katkı maddesinin gıda maddesinde uyguladığı teknolojik fonksiyona dayalı olarak Ek A'da belirtilen kategorilerden biri
3.10
taşıyıcılar (ekstraksiyon solventleri)
Gıda katkı maddelerinin veya besin maddelerinin işlenmesini, uygulanmasını veya kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, bir gıda katkı maddesini veya besin maddesini işlevini değiştirmeden (ve kendisi herhangi bir teknolojik etki uygulamadan) çözmek, seyreltmek, dağıtmak veya başka bir şekilde fiziksel olarak değiştirmek için kullanılan gıda katkı maddesi
3.11
enzimler
doğal olarak oluşan proteinler veya canlı organizmalar tarafından üretilen ve gıdada istenen kimyasal reaksiyonları teşvik etmek için biyokimyasal katalizör olarak işlev gören konjuge proteinler
Kayda ait not 1: Enzimler, çeşitli gıda ürünlerinin yapımında yaygın olarak işleme yardımcıları olarak kullanılır; örneğin, peynir yapımında pıhtı oluşturmak için kullanılan bir enzim olan peynir mayası.
3.12
besinler
Normalde gıdanın bileşeni olarak tüketilen maddeler:
a) Enerji sağlayan veya
b) büyüme, gelişme ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan veya
c) karakteristik biyokimyasal veya fizyolojik değişikliklerin meydana gelmesine neden olacak bir eksiklik
Kayda ait not 1: Vitaminler ve mineraller bu tanıma dahildir.
3.13.
eklenen besinler
Gıdayı eski haline getirmek veya orijinal gıdaya besin açısından eşdeğer hale getirmek için (gıdaya veya ikame gıdaya) eklenen (zorunlu veya isteğe bağlı) besinler (temel veya gerekli olmayan)
Kayda ait not 1: Genellikle aşağıdakiler için eklenen besinler:
a) popülasyonda bir veya daha fazla temel besin maddesinin kanıtlanmış eksikliği riskinin önlenmesi/azaltılması veya düzeltilmesi,
b) popülasyondaki yetersiz beslenme durumu veya bir veya daha fazla temel besin maddesi alımı riskinin azaltılması veya düzeltilmesi,
c) bir veya daha fazla temel besin maddesinin gerekliliklerini ve/veya tavsiye edilen alım miktarlarını yerine getirmek,
d) sağlığın korunması veya iyileştirilmesi ve/veya
e) Gıdaların besin kalitesinin korunması veya iyileştirilmesi.

3.14
lezzet
Ağız yoluyla alınan herhangi bir materyalin, esas olarak tat ve koku duyuları tarafından algılanan özelliklerinin ve ayrıca beyin tarafından alınıp yorumlandığı şekliyle ağızdaki genel ağrı ve dokunma reseptörlerinin özelliklerinin toplamıdır.
Kayda ait not 1: Aroma algısı aromaların bir özelliğidir.
3.15
tatlandırıcılar
Gıdaya lezzet kazandırmak, değiştirmek veya geliştirmek amacıyla gıdalara eklenen ürünler
Kayda ilişkin not 1: Aroma vericiler, yalnızca tatlı, ekşi veya tuzlu tadı olan maddeleri (örneğin şeker, sirke ve sofra tuzu) içermez. Aroma vericiler, aroma maddeleri, doğal aroma kompleksleri, ısıl işlem aromaları veya duman aromaları ve bunların karışımlarından oluşabilir ve aroma verici olmayan gıda bileşenleri içerebilir. Bu şekilde tüketilmeleri amaçlanmamıştır.
3.16
tat verici maddeler
kimyasal sentezle oluşturulan veya bitki veya hayvan kökenli malzemelerden elde edilen, kimyasal olarak tanımlanmış maddeler
Kayda ait not 1: Aroma verici maddeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
a) Doğal aroma verici maddeler, bitkisel bir materyalden aroma vericiyi oluşturan bileşenlerin kimyasal yapısında kaçınılmaz fakat kasıtsız değişikliklere neden olabilecek fiziksel işlemlerle (örneğin damıtma ve solvent ekstraksiyonu) veya enzimatik veya mikrobiyolojik işlemlerle elde edilen aroma verici maddelerdir. veya hayvan kökenli. Bu tür materyaller işlenmemiş veya geleneksel gıda hazırlama işlemleriyle (örneğin kurutma, kavurma (kavurma) ve fermantasyon) insan tüketimi için işlenmiş olabilir. Bu, hayvansal veya bitkisel kökenli doğal bir materyalde tanımlanan/tespit edilen maddeler anlamına gelir.
b) Sentetik aroma maddeleri, kimyasal sentezle oluşan aroma maddeleridir.

 


Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!