Helal Gıda
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
ISO 27001:2022 Standardı yayınlandı

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır.

Titanyum di oksit kullanımı yasaklandı.

Gıda güvenliği: Gıda katkı maddesi Titanyum Dioksit bu yazdan itibaren yasaklandı. 14.01.2022 tarihinde Avrupa K

ISO Yönetim sistemi standartlarına iklim değişikliği ile ilgili hususlar eklenmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim D

TS EN ISO/IEC 27001:2017 geçişi

Türkak tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 27001:2013 belgelendirme yetkimizle ilgili geçiş sürecini baş

 

Helal nedir? Helal Ne Demektir?

 

Helal (helal olarak da yazılır), "yasal veya izin verilen" anlamına gelen Arapça bir kelimedir. İslam dininde haram (haram, haram) kelimesinin zıttı olarak kullanılan bir terimdir. Bu terimler, İslam'ı uygulayanlar (Müslümanlar) için hangi yaşam uygulamalarına izin verilip verilmediğini gösterir. Helal, sadece İslami beslenme uygulamalarından çok daha fazlasını ifade etse de, terim genellikle yiyecek, içecek ve diğer ürünlerden bahsederken düşünülür.

 

İslam'ın koyduğu temel ilke, eşyanın tabiî kullanılabilirliği ve caizliği ilkesidir.

 

"Yeryüzünde olanları sizin için yaratan O'dur.

(Kuran 2:29)

 

"Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini, görünen ve görünmeyen nimetlerini üzerinize yağdırdığını görmüyor musunuz?"

(A-Kur'an 31:20)

Genel olarak, insanın kullanımı ve yararı için her şeye izin verilmiştir. Bir Kuran ayeti veya Hz. Şeriat'ın bu kuralı, insanlara haram olmadığı sürece istedikleri her şeyi yiyip içme özgürlüğü getirir.

 

"... O (Allah) size neyi haram kıldığını size açıkladı" (Kur'an 6:119)

Hazreti Muhammed (S) şöyle buyurmuştur:

"Helal, Allah'ın Kitabında helal kıldığı, haram ise haram kıldığı ve hakkında sessiz kaldığı şeyi size bir nimet olarak helal kıldığıdır."

(Tirmizi ve İbn Mace)

 

Aşağıdakiler dışında her şey helaldir şeklinde kısaca formüle edilebilir:

Alkol (etil) ve her türlü sarhoş edici/uyuşturucu

Kan – akan veya donmuş

Etçil hayvanlar

Ölü et- İslami kesim ayinlerine göre kesilmemiş et

Putlara kurban edilen yiyecekler

Domuz ve tüm domuz türevleri

 

Anahtar Tanımlar

 

(1) Helal (Yasal)

Helal, 'izin verilen' veya 'yasal' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Kur'an'daki helal terimi, kanun koyucu Allah'ın izin verdiği ve izin verdiği şeylerdir. Helal ile ilgili olarak, herhangi bir tüketim veya kullanım kısıtlaması yoktur. Açık bir Kuran ayeti veya sahih bir hadis tarafından açıkça yasaklanmadıkça çoğu yiyecek ve içecek helal kabul edilir. İnsanoğlu helali yasaklayamaz. Yönergeler ilahidir.

 

 

"Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Bilin ki, Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve İnandığınız Allah'a karşı sorumlusunuz.

(Kur'an 5:87-88)

 

(2) Haram (Haram )

Haram, 'yasak', 'yasak' veya 'yasak' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Kuran'daki 'haram' terimi, Kanun Koyucu Allah'ın kesin olarak yasakladığı şeydir. Haram ile ilgili olarak, normal koşullarda tüketim ve kullanımın mutlak kısıtlamaları vardır. İnsanoğlu harama izin veremez. Yine ilahi bir emirdir.

 

"....Sizin için haram kıldıklarını size açıkladı...

(Kur'an 6:119)

Domuz eti, alkollü içkiler, sarhoş edici ilaçlar, ölü hayvan ve kuş eti haram olan şeylere örnektir.

 

(3) Al-Makrooh (Cesareti kırılanlar)

Mekruh, dinsel olarak 'cesareti kırılan' veya 'nefret edilen' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. İslam hukuku, bedene - fiziksel, zihinsel, psikolojik veya ruhsal olarak - gizlenmiş veya zararlı olan herhangi bir yiyecek, sıvı veya dumanlı maddeyi kapsamak için 'mekruh' kategorisini kullanır. Mekruh (mekruh), Kanun Koyucu - Allah'ın onaylamadığı, ancak çok şiddetli olmayan şeydir. Zararlı uyarıcı ve/veya yatıştırıcı maddeler, uyuşturucu bağımlılığına neden olan maddeler ve sigara gibi maddeler mekruh şeylere örnektir.

 

(4) Al-Mash-booh (Şüpheli)

Mash-booh, 'şüpheli' anlamına gelen Arapça bir kelimedir, İslam hukuku, helal ve haram arasındaki gri alanı kapatmak için 'mash-booh' kategorisini kullanır. Şüpheli deliller veya Kur'an veya Sünnet metninin belirli bir duruma veya konuya uygulanabilirliği konusunda şüphe nedeniyle, kişi izin veya yasak konusunda şüphe duyabilir. Bu şüpheye 'şuba' (Arapça) denir ve böyle özel bir durum veya mesele (Arapça'da) 'mushcook' olarak kabul edilir. Dindar bir Müslüman, maş-buh sayılan şeylere düşkünlükten kendini alıkoyar. İslam, muhtemel harama düşmemek için meşbuh (şüpheli) durum ve şeylerden sakınmayı tavsiye eder. Bu tavsiye, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şu sözünden kaynaklanmaktadır:

"Helâl de haram da bellidir. Bu ikisi arasında insanların helâl mi haram mı bilmedikleri şüpheli şeyler vardır. Kim dinini ve ırzını korumak için bunlardan kaçınırsa emniyette olur. Kim bu şüpheli şeylerden herhangi birine bulaşırsa harama düşer.Bu durum, hayvanlarını yasak bir yerin yanında büyütmek isteyenin oraya adım atmasına benzer.Şüphesiz her ev sahibi için bir hayır vardır. Kısıtlanmış bir bölgedir.Şüphesiz Allah'ın kısıtlamaları haramdır."

(Sahih Buhari ve Müslim)

 

(5) Dhabiha (Katledildi)

Dhabiha, 'katledilmiş' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Bir hayvan, helalin ahlaki ve etik standardına göre kesildiğinde, eti dhabiha olarak kabul edilir. Et için ne zaman kullanılırsa kullanılsın, dhabiha helal et veya helal et anlamına gelmelidir.

 

Tüketim için Yiyecek ve İçecekler

 

Yiyecekler ve içecekler dört geniş kaynaktan elde edilir:

1) Bitki alemi,

2) Hayvanlar alemi,

3) Mineral alemi,

4) Biyoteknolojik olarak üretilmiş yiyecek ve içecekler

 

(1) Bitki alemi,

Bitkisel kökenli yiyecek ve içeceklerin caiz olduğu konusunda dünya insanları görüş birliğine varmışlardır. İslam, aşağıdaki istisnalar dışında, bitki kaynaklı tüm yiyecek ve içeceklere izin verir:

(a) Sinir sistemini olumsuz etkileyen, dolayısıyla duyuları, hafızayı ve muhakemeyi bozan her şey. Örneğin, şarap, likör ve diğer alkollü içkiler üreten fermente edilmiş üzüm, hurma, arpa vb. Afyon, kokain ve diğer sarhoş edici ilaçlar.

(b) Hayata ve/veya sağlığa zarar veren her şey. Örnek: Zehirler.

 

(2) Hayvanlar Alemi

Helal bir bakış açısından, bazı hayvanlar, örneğin etçil hayvanlar ve belirli böcekler gibi, doğası gereği helal olmayan türler olarak kabul edilir. İzin verilen hayvanlardan,

 

(3) Mineral alemi,

Genel olarak, sinir sistemini olumsuz etkileyebilecek veya yaşam ve sağlığa zarar verebilecek petrol kaynakları gibi minerallerden veya minerallerden elde edilen maddelere izin verilir.

 

(4) Biyoteknolojik Olarak Üretilen Yiyecek ve İçecekler

Gelişmiş gıda teknolojisi ile yiyecek ve içecekler biyoteknolojik ve biyomühendislik teknikleri ile üretilmektedir. Tekniklerin, hayvanların ve bitkilerin genetik olarak kontrol edilen birçok özelliğini manipüle etmesi muhtemeldir. Diğer kültivarlardan, mikroorganizmalardan ve türlerden gelen genetik materyalin hayvanlara ve bitkilere spesifik olarak sokulması, üretim verimliliğini artırma ve birçok hayvan ve bitkinin hastalık ve haşere direncini artırma potansiyeli sunar.

Biyoteknolojik olarak üretilen yiyecek ve içeceklerde, bu ürünlerin tüketime uygunluğunu duruma göre belirlemek için İslam hukukçuları tarafından incelenecek olan sadece menşe kaynakları değil, üretim süreçleridir.

 

Helal Et ve Kümes Hayvanları

Diğer Helal Gıda Ürünleri

Genel olarak bir ürün, haram bir kaynaktan alınan herhangi bir madde veya bileşen içermiyorsa helal kabul edilir. Haram bulaşmamış araç, gereç ve makinelerle imal edilmeli veya saklanmalıdır. Ürün yaşam döngüsü boyunca (üretimden depolamaya kadar) asla haram bir madde ile kontamine olmamış veya çapraz bulaşmamış olmalıdır.

Bu gıda ürünleri, yukarıdaki kriterler karşılandığında helal kabul edilebilir:

Balık ve deniz ürünleri

Ekmek ürünleri

Pastacılık ürünleri (dondurma ve kaplamalar)

Tatlılar (kekler ve hamur işleri)

Tahıllar (kahvaltılık, doğal ve organik)

Makarna

Süt ürünleri (çırpılmış soslar ve içecek karışımları)

Süt (helal kabul edilen türlerden)

Peynir, peynir ürünleri ve kaplamalar

Dondurma ve dondurma sosları

Yumurtalar (toz, dondurulmuş ve işlenmiş)

Kahve karışımları

Çay karışımları

Çeşniler

Meyveler (taze ve veya kurutulmuş)

Bal

Şuruplar (sofra ve aromalı)

Reçeller ve jöleler

Baklagiller ve fındık

Fıstık ezmesi

Pizzalar (yalnızca helal etler ve sebzeler)

Bitkiler (sarhoş edici olmayan)

Sebzeler (taze ve dondurulmuş)

Patates kızartması ve işlenmiş patates

Soslar ve soslar

Çorba ve çorba tabanı

 

Diğer Gıda Dışı Helal Ürünler

Helal olarak sertifikalandırılabilecek diğer ürünler şunlardır:

Ambalajlama

protein tozları

Vitaminler ve mineraller

Sabun

Parfüm

Diş macunu

Gargara

Makyaj malzemeleri

Saç rengi

demlenmiş yağ

Filtre

Kauçuktan yapılmış ürünler

Kapsüller, hem farmasötik hem de vitamin

Temizlik maddeleri

Bu ürünlerin helal sertifikasyonunun nedeni, yapılarının bir parçası olarak genellikle helal olmayan hayvansal yan ürünler veya etil alkol bileşenleri içermeleridir. Ayrıca helal sertifikalı olmaları için alkolsüz olmaları gerekir. Helal sayılmaları için yukarıda sıralanan kriterleri (ör. işleme ve depolama) karşılamaları gerekir.

 

Helal Pişirme

Helal bir yemekte kullanılan tüm malzemelerin helal olması gerektiğini anlamak esastır. Helal bir yemekte alkol ve helal olmayan hayvan türevlerine izin verilmez.

Daha önce de belirtildiği gibi, helal yemek pişirmede kullanılan hiçbir hayvansal ürün, timsah veya yırtıcı kuşlar (büyük pençeli herhangi bir kuş), domuz eti veya domuz yağı gibi egzotik etler gibi etoburlardan gelemez.

 

Helal Sadece Müslümanlar İçin mi?

Kısa cevap: hayır. 2 milyardan fazla helal tüketicisiyle, uygulaması herhangi bir inanç, etnik köken, cinsiyet veya başka herhangi bir demografik yapıdan kişiler tarafından benimsenebilir. Hayvan refahı ve insancıl kesim yöntemleriyle ilgilenen kişiler tarafından genellikle helal bir yaşam tarzı benimsenir.

 

Koşer Helal mi?

Koşer, birçok şirketin de aşina olduğu bir terimdir. Helalin Müslümanlar için yaptığı gibi, Yahudi inancına sahip kişiler için de koşer benzer bir rol oynar. Koşer ve helal sertifika, domuz eti ve ritüel olmayan şekilde kesilen hayvan türevlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere birçok ortak noktayı paylaşır. Ancak, tüm koşer ürünler helal değildir ve bunun tersi de geçerlidir. Kosher sertifikası, süt ve et karışımını yasaklaması ve belirli alkollere izin vermesi bakımından helalden farklıdır.


Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!